O czym świadczy biały nalot na czekoladzie?

Biały na lot na czekoladzie? Jest się czego bać?

Biały nalot na czekoladzie nie oznacza, że jest ona stara i spleśniała. Oznacza to, że była zrobiona z ziarna kakaowego słabej jakości.