Boisz się wyniosłych kobiet?

Boisz się pewnych siebie i wyniosłych kobiet?

Zazwyczaj nie ma czego. Ich duma i pewność siebie to zwykle tylko kreacja. Pod tą maską kryje się wrażliwa osoba, która boi się zranienia i nie ma w niej krzty wyrachowania, czy oziębłości.