Boisz się, że kabel Ci się przerwie?

Boisz się, że kabel Ci się przerwie?

Możesz go przed tym zabezpieczyć opaskami uciskowymi, czyli popularnymi „trytytkami”.