Brak Ci słów?

Rada na mały zasób słów!

Czytaj więcej książek. To znacznie wzbogaci twój zasób słownictwa.