Jeśli nie chcesz by poraziło Cię światło…

KIEDY SIEDZISZ PO CIEMKU…

i musisz na chwilę zapalić światło albo wejść np. do kibelka, zamknij jedno oko. Po powrocie do ciemności, to drugie będzie cały czas przyzwyczajone do braku światła i unikniesz przyzwyczajania się wzroku do mroku.