Czas to pieniądz

Chcesz mądrze nim zarządzać?

Przeznacz 4 godziny dziennie na tzw. zdarzenia nieprzewidziane (np. korki, przypadkowe spotkania z dawno niewidzianymi ludźmi). Zakładając, że jesteś aktywny średnio 10 h dziennie, zarządzaj czasem według zasady 60/40. 60 proc. zaplanuj, resztę pozostaw losowi.