Góra przyszła do Mahometa

Nie jesteś Mahometem, a zmierza ku tobie góra?

To spie…laj, bo na 100 % jest to lawina.