Jak ratować osobę z zatruciem?

Jak ratować osobę z zatruciem?

Aby wypłukać żołądek, zatruta osoba powinna wypić 10-20 filiżanek zwykłej wody. A po 1,5-2 filiżankach woda może się już „wylewać”. Aby spowodować wymioty, naciśnij podstawę języka dwoma palcami. Procedurę można powtórzyć kilka razy, zanim woda stanie się czysta.

Ważne: Nie przystępuj do płukania żołądka, jeśli dana osoba jest nieprzytomna.