Ktoś daje Ci numer telefonu? Sprawdź, czy nie chce Cię spławić

KTOŚ DAJE CI NUMER TELEFONU?

Spróbuj go/jej powtórzyć i zmienić jedną cyfrę. Jeśli potwierdzi numer, wiedz, że zostałeś oszukany.