Musisz zaparkować pod kątem 45 stopni?

Musisz zaparkować pod kątem 45 stopni?

Kieruj się tymi kilkoma wskazówkami. 1) Przesuń się w lewo jak najdalej możesz; 2) Jedź prosto, póki Twoje prawe lusterko nie zrówna się z prawym tylnym światłem samochodu po prawej stronie; 3) Następnie obróć kierownicę w prawo i jedź, do końca miejsca; 4) Obróć kierownicę w lewo, aby wyprostować samochód. Pamiętaj, że jeśli Twój samochód nie ma standardowej długości, konieczne może być wykonanie pewnych zmian w kroku 2.