Najlepszą obroną jest atak!

CIĄGLE ATAKUJ!

Jeśli zostaniesz sam w sytuacji bez wyjścia ciągły atak może zniechęcić twoich przeciwników do kontynuowania napaści.