Nie chcesz oddychać spalinami, stojąc w korku?

Nie chcesz oddychać spalinami, stojąc w korku?

Możesz sobie ulżyć, włączając przycisk recyrkulacji powietrza. To jeden z najbardziej zapomnianych guzików na desce rozdzielczej. Jego zadaniem jest zamykanie dopływu powietrza z zewnątrz i uruchamianie cyrkulacji wewnętrznej. Naciśnij go, stojąc w korku, a nie będziesz wdychał spalin z aut przed Tobą. Nie zapomnij jednak wyłączyć cyrkulacji wewnętrznej, gdy ruch stanie się płynny. Dłuższy brak dostępu świeżego tlenu sprawia, że kierowca staje się otępiały i wolniej reaguje, a w końcu prowadzi to do niedotlenienia.