Pamiętaj, chroń wzrok w trakcie spawania

WZROK

Nie obserwuj spawania łukiem elektrycznym bez żadnego filtra, podczas spawania wytwarzają się 3 promieniowania, które uszkodzą twoje oczy, najgroźniejszym jest to widzialne światło, nawet z daleka można uszkodzić wzrok.