Portfel to nie miejsce dla prezerwatywy

Przezornie nosisz prezerwatywę w portfelu?

Jeśli przebywa w nim dłużej niż miesiąc, ma ona 50 % więcej szans na pęknięcie podczas stosowania. Noszenie prezerwatyw w portfelu naraża je na niewidoczne pęknięcia, wysoką, lub niską temperaturę, które wpływają na wytrzymałość materiału.