Rada na dziś

Potrzebujesz dobrego motta lub rady?

Ciesz się każdym dniem! I miej w d*pie tych, którzy ci to utrudniają!