Rodzicom należy się szacunek

Szanuj swoich rodziców!

Oni zdali szkołe, gdy nie było internetu.