Śmiech – najlepszy barometr sympatii

Chcesz sprawdzić, czy dana osoba cię lubi?

Spróbuj wywołać u niej śmiech. Jeśli łatwo przyjdzie jej zaśmianie się – lubi cię.