Uważaj na swoje…

UWAŻAJ NA SWOJE….

miejsca intymne. Mocne uderzenie np. piłką może pozbawić Cię płodności!