Gdzie się skryć w trakcie trzęsienia ziemi?

Gdzie się skryć w trakcie trzęsienia ziemi?

Eksperci twierdzą, że podczas trzęsienia ziemi należy paść na podłogę, wejść pod stół, zakryć szyję i głowę jedną dłonią, a drugą chwycić się stołu. Całe twoje ciało musi być pod stołem. Nie próbuj wybiegać z budynku – zewnętrzna część budynku jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc. Jeśli nie masz żadnych stołów, trzymaj się ziemi i bądź jak najniżej. Chroń głowę i szyję rękami.