Zostałeś zakopany żywcem?

Co zrobić, jeśli zakopią cię żywcem?

Powietrza starczy na 1-2 . Nie zapalaj zapalniczki/zapałek, zmarnujesz w ten sposób powietrze. Najtańsze trumny pękają już pod naciskiem ziemi, ewentualnie użyj klamry od paska do zrobienia dziury. Ziemię odpychaj w kierunku nóg, jeśli będziesz dosyć płytko, przeżyjesz.