Jak porozmieszczać kontakty, żeby było bezpiecznie i wygodnie?

Jak porozmieszczać kontakty, żeby było bezpiecznie i wygodnie?

Gdziekolwiek jest przełącznik lub gniazdo, okablowanie musi być pionowe do niego. Przewody powinny znajdować się w odległości co najmniej 10 cm od drzwi i okien. Główny włącznik oświetlenia należy umieścić w pobliżu drzwi na wysokości około 75-90 cm. Wewnątrz pomieszczeń gniazda należy instalować na wysokości 30 cm od podłogi i przełączniki na wysokości 90 cm od podłogi.