Na ranę… soczysta wiązanka

Chcesz trochę ulżyć sobie w bólu?

Jeśli uderzysz się w mały palec, zatniesz lub zranisz się w inny sposób to zatnij soczyście! Udowodniono, że jeśli nie klniemy na co dzień, to uwolnienie w ten sposób emocji sprawi, że będzie mniej bolało.