Nie chcesz dwuznacznych skojarzeń?

JEDZĄC BANANA PUBLICZNIE

Unikaj kontaktu wzrokowego.