Nie igraj z prądem!

prąd

Gdy pracujesz przy prądzie, pamiętaj, żeby być odizolowanym od podłoża, mieć suche ręce i ubranie, nie stać w wodzie ani na mokrej powierzchni.