Masz problem z zapamiętaniem imienia nowego znajomego?

Masz kłopot z zapamiętaniem imienia nowej osoby?

Jeśli masz problem z zapamiętaniem imienia nowo poznanej osoby, postaraj się powtórzyć je zaraz po usłyszeniu, np. zwracając się do tej osoby z jakimś zapytaniem. Będzie ci łatwiej je zapamiętać, kiedy wypowiesz je na głos.