Problemy z pamięcią?

MÓW  TYLKO PRAWDĘ!

Nie będziesz musiał nic pamiętać.