Unikaj rozmawiania przez telefon!

UNIKAJ ROZMAWIANIA PRZEZ TELEFON!

Przez czas dłuższy niż 30 min. dziennie. Ponieważ jego promieniowanie jest rakotwórcze. Lepszym rozwiązaniem jest używanie zestawu słuchawkowego.