Nic tak nie irytuje, jak problemy z logowaniem

Masz problem z zapamiętaniem wszystkich haseł?

Użyj tego samego hasła dla wszystkich stron, ale na końcu każdego dodaj dwie pierwsze litery strony internetowej, np. hasłofc, hasłoyt, hasłoin.