Zdałeś sobie sprawę, że pisałeś z włączonym Caps Lockiem?

Zorientowałeś się, że pisałeś z włączonym Caps Lockiem?

W MS Word, kombinacja Shift+F3 zmieni wszystkie litery z dużych na małe i odwrotnie.