Pogróź pamięci pięścią

Chcesz sobie coś szybko przypomnieć?

Jeżeli chcesz sobie coś szybko przypomnieć, to zaciśnij pięść. To polepsza pracę mózgu i przywołuje myśli.